Video

Escola a Orsonnens

Route de Chavannes, 29
Orsonnens (Suïssa)

Premi FAD Internacional 2018
Premi d'opinió Internacional 2018

Premiats

Valoració del jurat:

"Un volum compacte i neutre pren com a model la construcció tradicional suïssa per projectar una mirada contemporània sobre el sistema constructiu que el defineix. L’ús de l’estructura no com a mer actor mecànic, sinó com a estructurador espacial del programa, les circulacions i la llum, atorguen caràcter a l’interior del volum. La construcció atén les característiques de cada un dels materials utilitzats sense que perdin la seva independència, però aportant el valor que genera la seva convivència: el pes reflectit en l’apilament de l’estereotomia de les pedres i la lleugeresa de l’acoblament tectònic de la fusta. Les aules s’organitzen de manera centrífuga al voltant d’un buit central que actua d’àgora de l’edifici, buit habitat per una bella estructura arbòria definida per un pilar compost de fusta. Un element constructiu capaç d’explicar per ell mateix totes les decisions arquitectòniques de l’obra, exemple de la seva coherència."

Autoria:

Jaume Mayol Amengual, Irene Pérez Piferrer

Empresa promotora / propietat:

Commune de Villorsonnens

Empresa contractista:

Frutiger Fribourg SA, JPF-Ducret SA, Charpentes Vial SA, Erne Holzbau SA, Staremberg SA, Groupe E Connect SA, G.Sciboz SA, etc

Fotografia:

Luis Díaz Díaz

Col·laboració:

Pierre Dumas, Patrick Muller, Samuel Ballif, Sandra Espinosa, Miquel Rodríguez, Nicolas Olivier, Camille Trechot, Valentin Rey, Mona Dorion, María Saiz, Vincent Rapin, Margherita Lurani, Teresa Arines, Tomeu Mateu, Toni Ramis, Bernard Bersier, Blaise Arlaud, Jean Marc Brulhart

Premiats

Finalistes

Seleccionats