Reforma integral de Son Amengual Puig - Manacor - Mallorca

Son Amengual Puig (parcel.la 347 polígon 23)
Manacor (illes balears)

Seleccionat FAD Interiorisme 2016

Seleccionats

Autoria:

Guillermo López, Anna Puigjaner, Joan Baptista Pont

Empresa promotora / propietat:

Privat

Fotografia:

José Hevia

Premiats

3 estacions de metro de la L9 | Premis FAD 2016 | Interiorisme

3 estacions de metro de la L9

(Premi d'opinió)

Finalistes

Seleccionats