Landskate Parks. Xarxa de Parcs Esportius Urbans de Barcelona

Av. d'Albert Bastardas, 11 / Av. del Litoral, 106 / Via Favència, 186A
Barcelona (barcelona)

Seleccionat FAD Ciutat i Paisatge 2016

Seleccionats

Autoria:

Oscar Blasco Lázaro, Sergi Carulla Altadill, Sergi Arenas

Empresa promotora / propietat:

Ayuntamiento de Barcelona / IBE / BIMSA

Empresa contractista:

Copcisa / Certis / Drim - InOut

Fotografia:

Adrià Goula Photo

Col·laboració:

Gerard Yubero, Ximena Astaburuaga, Sergio Sanna, Oscar Cabrera

Premiats

Finalistes

Seleccionats