Casa MMMMMS

Zona de Lluena
Camallera (girona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2015

Seleccionats

Autoria:

Anna Bach, Eugeni Bach Triadó

Arquitectura tècnica:

Eulàlia Cudolà

Enginyeria:

Masala Consultors

Empresa promotora / propietat:

Familia Major - Solernou

Empresa contractista:

Calam Tapias Construccions

Fotografia:

Eugeni Bach

Col·laboració:

Eulàlia Cudolà, Nacho Costales, Carina Silva, Albert Cabrer, Sara Matías

Premiats

Finalistes

Seleccionats