Edifici de 20 habitatges protegits al carrer Ciutat de Granada 44 de Barcelona

Ciutat de Granada 44
Barcelona (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2015

Seleccionats

Autoria:

Beth Galí Camprubí, Jaume Benavent Bosch, Andrés Rodríguez, Ruediger Wurth

Arquitectura tècnica:

Lluís Caballer

Enginyeria:

Cvarq Enginyeria | Carles Campanyà

Empresa promotora / propietat:

Prohabitat 2000

Empresa contractista:

Tarraco

Fotografia:

Andrés Rodríguez

Premiats

Finalistes

Seleccionats