The New Rijksmuseum

Museumstraat 1
Amsterdam (Països Baixos)

Premi FAD Internacional 2014

Premiats

Valoració del jurat:

"El New Rijksmuseum és un exercici molt brillant de remodelació d’una estructura existent, per mitjà de la inserció d’una nova sala central i la clarificació espacial de les diferents zones expositives. La intervenció dota el conjunt d’una personalitat nova que, sense renunciar al seu caràcter original, transforma un museu del segle XIX en un equipament contemporani, capaç d’acollir els usos i les funcions que una instal•lació d’aquest tipus requereix en l’actualitat."

Autoria:

Antonio Cruz, Antonio Ortiz

Empresa promotora / propietat:

Rijksmuseum Ámsterdam/ Verkeer, Ruimtelijke Ordening & Milieu / Onderwijs, Cultuur & Wetenschap / Rijksgebouwdienst

Fotografia:

Duccio Malagamba

Col·laboració:

Arcadis, Ove Arup, Royal Haskoning

Premiats

Seleccionats