Habitatge en regim de lloguer assequible. Can Colomer, Terrassa

Carretera de Rellinars, 515
Terrasa (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2014

Seleccionats

Autoria:

Eduard Gascón Climent, Jordi Roig Navarro

Arquitectura tècnica:

Vicenç Galiana Alvarez

Empresa promotora / propietat:

Foment Immobiliari Assequible S.A. (Obra Social, Fundació "La Caixa")

Empresa contractista:

INBISA Construcción

Fotografia:

José Hevia

Col·laboració:

Lupe Alvarez Cortizo, Josep Castillo, Gilberto Perez, Bernat Riera

Premiats

Finalistes

Seleccionats