Wild Furniture - la auténtica silla de Barcelona

Parc de Collserola, Sant Cugat/La Floresta
Sant Cugat (barcelona)

Premi FAD Intervencions Efímeres 2014

Premiats

Valoració del jurat:

"El projecte ressitua la problemàtica del paisatge a través d’una metàfora natural fent renéixer vides que s’imaginaven acabades. Art, paisatge, arquitectura i disseny són només alguns dels àmbits de coneixement i reflexió que troben en aquest projecte un fèrtil camp de treball."

Autoria:

Ariane Patout, René Müller

Empresa promotora / propietat:

esculturas en el espacio público

Empresa contractista:

Ariane Patout/René Müller

Fotografia:

Ariane Patout/René Müller

Premiats

Finalistes

Seleccionats