Establiment Viena a Sant Pau de Riu Sec

Serra de Galliners, 65
Sabadell (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2013

Seleccionats

Autoria:

Josep Llobet Bach

Arquitectura tècnica:

Eduard Pérez Ramírez

Empresa promotora / propietat:

Establiments Viena S.A.

Empresa contractista:

Construcciones Esan S.L.

Fotografia:

PB2 PROJECTE SLP

Col·laboració:

Lluís Garcia Amorós, Javier Monte Collado

Premiats

Finalistes

Seleccionats