Casa para tres hermanas

Camino del Portugalés
Bullas (murcia)

Finalista FAD Arquitectura 2013

Finalistes

Valoració del jurat:

"La casa, que és una i són tres, valora la diversitat i singularitat de la família estesa que l'habita,
conjugant hàbilment la vida compartida entorn d'un pati amb la intimitat que aporten uns
espais que s'estenen i apropien de l'exterior. La senzillesa constructiva s'alia amb els limitats
mitjans disponibles sense renunciar a la seva expressivitat i s'assumeix el pas del temps com a
estratègia per fondre el conjunt amb un paisatge rural canviant."

Autoria:

Jaume Blancafort, Patricia Reus

Arquitectura tècnica:

Octavio Artés

Empresa promotora / propietat:

Hermanas Carreño

Empresa contractista:

Antonio Martínez

Fotografia:

David Frutos/Mub foto

Col·laboració:

Candy García, Octavio Artés, Ginés Sabater, Pepo Devesa, Arturo García Agüera, Tomás Larios, Jose María Mateo, Antonio J. Martínez Espinosa, Mario Méndez

Premiats

Finalistes

Seleccionats