Reforma integral de Son Amengual Puig - Manacor - Mallorca

Son Amengual Puig (parcel.la 347 polígon 23)
Manacor (Illes balears)

Seleccionat FAD Interiorisme 2016

Seleccionats

Autors:

Guillermo López, Anna Puigjaner, Joan Baptista Pont

Promotor / Propietari:

Privat

Fotògraf:

José Hevia

Premiats

Finalistes

Seleccionats