Jurado

Acta del jurado

Presidente/a

Josep Benedito | Premis Hà:bitacola

Josep Benedito

Arquitecto experto en diseño de esceulas

Vocales

Agnès Barba | Premis Hà:bitacola

Agnès Barba

Directora de la Escola dels Encants

Maria Pia Fontana | Premis Hà:bitacola

Maria Pia Fontana

Arquitecta e impulsora de la iniciativa 'Fem escola, fem barri'

Dafne Saldaña | Premis Hà:bitacola

Dafne Saldaña

Arquitecta del colectivo 'Equal Saree'

Ignasi Bonet | Premis Hà:bitacola

Ignasi Bonet

Arquitecto y miembro de ArquinFAD