Con el soporte de

  • Ajuntament de Barcelona
  • Generalitat de Catalunya
  • Incasol

Protectores

  • Co·legi d'aparelladors
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Gira
  • Hager
  • Urcotex

Colaboradores

  • Hercal
  • Minim