Con el soporte de

  • Ajuntament de Barcelona
  • Incasol

Protectores

  • Co·legi d'aparelladors
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • CIN Valentine
  • Grupo Consentino
  • Gira
  • Hager
  • OIC Penta

Colaboradores

  • Minim