24 habitatges de protecció pública a Platja d'en Bossa, Eivissa

Avinguda Pere Matutes Noguera, 72
Eivissa (Espanya)

FAD Architecture Shortlist 2023

Shortlist

Authors:

Adrià Guardiet Llotge, Sandra Torres Molina

Building Engineer:

Arquitectura técnica Sequoia (amidaments) - José Luís Velilla Lon (Direcció d'Execució)

Technician:

Quadrifoli (projecte) - Javier Colomar (Direcció d'Instal·lacions)

Developer / Owner:

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Contractor:

UTE Serrano Aznar Obras Públicas, SLU - Construcciones y Desarrollos Tudmir, SL

Photographer:

Pol Viladoms

Contributors:

Pablo González, Sergi Soler, Miquel Àngel Sala, Xavier Gimferrer, Óscar Rodríguez, José Luís Velilla Lon, Àlex Olives, Javier Colomar, Roser Vives

Winners

Finalists

Shortlist