Video

Calle Plaza

Carrer de Marià Lavèrnia
Barcelona (barcelona)

FAD Town and Landscape Finalist 2018
Comment Award Town and Landscape 2018

Finalists

Authors:

Ramon Bosch i Pagès, Elisabet Capdeferro i Pla

Building Engineer:

MOR arquitectura tècnica slp

Technician:

Enigest sl

Developer / Owner:

Ajuntament de Barcelona

Contractor:

Obres i Serveis Roig s.a.

Photographer:

José Hevia

Contributors:

Lluís Guanter i Feixas

Winners

Finalists

Shortlist