Nomadteca

Nomadteca es basa en el concepte de llibre obert, on de primera mà es reconeix el producte a vendre, Nomadteca és tant la parada individual com el conjunt d’aquestes, proposant diferents circuits per a afavorir la interacció i a la vegada incita al públic a entrar a la parada.
Gràcies al seu sistema de construcció, el muntatge de la parada optimitza el temps emprat per parades que podem trobar actualment.

Google Maps