RÚSTIK

El microespai d’espera d’autobusos del transport públic dissenyat va vinculat a l’entorn rural, concretament als pobles petits que envolten Olot a la Garrotxa.

La intervenció és en una marquesina situada a Hostalnou de Bianya. On s’ha creat un redisseny a partir de les necessitats transmeses pels usuaris.

S’ha observat que hi ha una gran deficiència d’aquests microespais arreu de tots els pobles que envolten la ciutat on hi ha molts habitants que utilitzen el servei del transport públic per desplaçar-se. Sigui al nucli urbà o bé a altres poblacions.

Google Maps