REFUGIDETRANSIT

La proposta d’actuació té lloc a la marquesina B de la plaça de Josep Serrat i Bonastre de Granollers. És una zona amb molta afluència d’usuaris de la xarxa de transport públic, ja que és la parada més pròxima a l’estació de tren de Granollers Centre. Aquest espai acull un gran nombre de persones que comencen els seus viatges o realitzen els transbords en aquesta parada.

Hi ha una necessitat existent d’actualitzar les condicions i la infraestructura de la marquesina B, segons han manifestat els usuaris que en fan ús. És per això que la nostra proposta es centra en millorar els serveis de la marquesina incorporant-hi, en primer lloc, espai per seure. Hi ha diferents tipologies de seients separades per zones: la d’espera, la de socialització i la d’estudi/treball. A més a més, s’incorpora una cambra higiènica dotada amb inodor, lavabo i canviador, perquè els usuaris en puguin fer ús durant les llargues estones d’espera entre l’arribada d’un autobús i un altre. Per fomentar la sostenibilitat i els mitjans de transport alternatius, es planteja incorporar una zona d’estacionament de bicicletes i/o patinets. S’inclouen també grans pantalles tecnològiques amb informació actualitzada en temps real, que funcionen mitjançant les plaques solars ubicades a la part superior de la marquesina.

El resultat és una parada diàfana, oberta, que incorpora diferents serveis pels usuaris i on s’emfatitza la interacció social i el confort.

Google Maps