CONNECTEU-BUS

En aquesta XXXVI edició dels Premis Habitàcola, es procura evolucionar i adaptar-se a les noves
necessitats dels temps actuals amb l’objectiu de fomentar la sostenibilitat i la consciència
ecològica per disminuir l’ús dels cotxes i millorar les instal·lacions del transport públic.

La concepció d’aquesta proposta pren el seu origen en la ubicació específica a la Plaça de la
Bàscula a Molins de Rei, Barcelona. Encara que el concepte es deriva directament del nom
“Bàscula”, es va adaptant gradualment per aconseguir un disseny pràctic i funcional. S’han
integrat materials locals, com el formigó i l’acer patinable, ja presents a la Plaça, per incorporar
la marquesina al seu entorn i crear un microespai en harmonia.

Dins de la parada, es disposa de vegetació de baix manteniment i baix consum d’aigua. A més,
s’inclouen diverses pantalles digitals que actualitzen constantment la informació dels autobusos,
sigui el temps d’espera o la ruta. També es proporciona un espai amb escriptura braille per a
persones amb discapacitat visual parcial o total, elements lumínics que coincideixen amb el color
del bus imminent per a una identificació a distància, una àrea adaptada per a persones amb
diversitat funcional, així com seients i endolls per a dispositius electrònics. D’altra banda, s’implementa una llibreria cooperativa on la gent pot deixar llibres perquè altres persones puguin llegir-los. Per complementar, es
disposa de megafonia que anuncia la pròxima arribada del bus juntament amb el temps d’espera,
i un sensor de persones que compta els individus per mostrar i registrar el nombre d’usuaris de
la parada al llarg del dia.

En conseqüència, es materialitza una marquesina funcional i harmoniosa amb el seu entorn,
capaç de satisfer les demandes d’una societat en constant evolució.

Google Maps