1983 -1992 Barcelona 92 – Expo de Sevilla

Amb el rellançament polític i econòmic, l’Estat es planteja els reptes del cinquè centenari del descobriment d’Amèrica, l’Expo de Sevilla i l’organització dels Jocs Olímpics de 1992 a Barcelona. Aquests reptes tenen un fort component arquitectònic i urbanístic, i l’important objectiu de la modernització del país. L’arquitectura contemporània espanyola arriba a la maduresa i es fa adulta.