1976-1982 La Transició

Amb el canvi polític a Espanya, aviat van canviar també les idees i les consignes socials. Va ser l’època del primer postmodernisme i dels primers grans equipaments públics i privats, de la Movida i dels bars i botigues de disseny.