XXIX PREMIS HABITÀCOLA “EL PATI D’ESCOLA”

Els PREMIS HABITÀCOLA, impulsats per ArquinFAD, van ser creats l’any 1987 amb l’objectiu de promoure la reflexió sobre els nous marcs teòrics en els àmbits del disseny i de l’arquitectura, i debatre, conjuntament amb les escoles, solucions i punts de vista innovadors en relació amb els diferents temes d’interès social proposats a cada convocatòria.

Els PREMIS HABITÀCOLA són un concurs adreçat a estudiants l’objectiu del qual és difondre la importància de la creativitat, el compromís social i el rigor professional entre els organismes i la població en general, donant suport i promovent noves iniciatives, nous plantejaments i nous talents emergents.

La temàtica escollida per a aquests premis sempre ha tractat aspectes rellevants per a la societat i ha abordat problemàtiques actuals sense resoldre. En aquesta edició, plantegem una reflexió —reflexió, d’altra banda, obviada amb massa freqüència— sobre el disseny del pati d’escola, que és, alhora, espai per al joc i l’aprenentatge, però, sobretot, un espai de llibertat i relació social dels infants, en què també es produeixen conflictes latents, com ara la manca d’equitat de gènere.

Amb l’impuls d’aquests premis, ArquinFAD vol ajudar els estudiants a introduir-se i donar-se a conèixer en el món professional, ja que són ells els professionals del futur. A aquest efecte, comptem amb la col·laboració del Disseny Hub Barcelona (http://www.dissenyhubbarcelona.cat) per als premis, la difusió i l’exposició dels treballs guanyadors, que formaran part del FADFest 2017 (http://fadfest.cat/).