BROT

Es pot entendre l’experiència de la lectura des d’extrems ben diferenciats, pot ser un moment privat de desconnexió i relaxació, però també una oportunitat per a la posada en comú i discussió d’idees, l’intercanvi de coneixements. Per tant, és fàcil coincidir en la naturalesa enriquidora de la lectura, i pren importància la concepció d’espais que puguin abarcar les diferents situacions que genera aquesta acció.

En el cas de pobles amb el servei de bibliobús, posar l’atenció en un espai exterior que funcioni com a parada però també tingui sentit per si mateix ens ajuda a trencar la sensació d’efimeritat i temporalitat del vehicle, donant un punt de referència permanent.

El municipi escollit és Sant Llorenç d’Hortons, una localitat de 2.547 habitants pertanyent a la comarca de l’Alt Penedès. Es troba per tant en una zona de clima mediterrani, tot i estar lleugerament allunyat del mar. En aquesta zona hi té un gran pes de treball l’agricultura, fet que junt amb la seva situació allunyada de nuclis urbans el fa un municipi on és molt visible la proximitat amb la natura.

Replantegem la reubicació de la parada a un espai verge a menys de 100m de l’actual, un terreny sense acabar i desaprofitat. D’aquesta manera es manté la proximitat amb el centre educatiu, amb l’escola de bressol i també amb la parròquia, actualment desvinculada del poble. S’ocupa un buit que preveient un creixement urbà pot acabar convertint-se en un punt cèntric que generi comunitat.

La proposta és una estructura ratllada construïda per costelles de suro que permeten el pas de la llum sense deixar de crear un espai recollit. Té forma allargada i diagonal, amb dues pèrgoles que permeten donar intimitat a l’espai i al mateix temps conviden a participar en ell. La parada s’obre cap a l’escola bressol creant un espai de connexió amb els edificis que l’envolten, i dirigeix la mirada cap a la Parròquia.

Sant Llorenç d’Hortons és un poble sobretot vinyer, on el vi pren una importància especial. Volem que aquest tret característic apareixi en la parada del bibliobús. Per aquest motiu, utilitzem el suro premsat com a material estructural. L’extracció del suro es un procés respectuós amb el medi ambient, té molt baix impacte i és obtingut per recursos renovables ja que no es necessària la tala de les sureres, i s’aprofita tot el material. A més, les seves propietats naturals permeten que sigui fàcil de treballar i sostenible.

Google Maps