AR(a)GOS

Aquest projecte pren com a punt de partida el reacondicionament d’ecosistemes. Es proposa un enfocament post humanista on es contempla el canvi de jerarquies. L’humà no està al centre, si no que s’interrelaciona amb la resta de no humans.
Es planteja assilvestrar la ciutat a través de la interacció de les espècies amb la diversitat de la flora.

Autoria: Anna Maria McAulay, Mariona Calvet, Ona Carabasa

BAU, Centre Universitari d´Arts i Disseny

Professora: Silvia Bernad

Google Maps