Els PREMIS HABITÀCOLA, impulsats per ArquinFAD, van ser creats l’any 1987 amb l’objectiu de promoure la reflexió sobre els nous marcs teòrics en els àmbits del disseny i de l’arquitectura, i debatre, conjuntament amb les escoles, solucions i punts de vista innovadors en relació amb els diferents temes d’interès social proposats a cada convocatòria.

Els PREMIS HABITÀCOLA són un concurs adreçat a estudiants l’objectiu del qual és difondre la importància de la creativitat, el compromís social i el rigor professional entre els organismes i la població en general, donant suport i promovent noves iniciatives, nous plantejaments i nous talents emergents.

La temàtica escollida per a aquests premis sempre ha tractat aspectes rellevants per a la societat i ha abordat problemàtiques actuals sense resoldre. En aquesta edició plantegem una reflexió sobre els espais de lectura i de promoció de la lectura a l’espai públic, Lectures de(l) bibliobús, sobre la base d’una realitat que ja existeix i que mereix una resolució satisfactòria i definitiva: les parades de bibliobús i el seu entorn.

Amb l’impuls d’aquests premis, ArquinFAD vol ajudar els estudiants a introduir-se i donar-se a conèixer en el món professional, ja que són ells els professionals del futur. En aquest sentit, comptem amb la col·laboració del Disseny Hub Barcelona (http://www.dissenyhubbarcelona.cat) per als premis, la difusió i l’exposició dels treballs guanyadors.