TriPlay

TriPlay és una proposta innovadora que vol canviar l’estructura dels patis actuals. Consisteix en un conjunt de mòduls que poden ser fàcilment transportats i muntats pels alumnes.
Amb la unió d’aquests, es poden crear múltiples plataformes d’activitats tant lúdiques com pedagògiques, aconseguint així resoldre els problemes dels patis utilitzant unes senzilles peces.
El punt fort de la proposta és la seva versatilitat degut que pot ser col·locada a qualsevol tipus de pati.

Autors: An Yi, Maria Terrisse, Irene Morillas

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Professor: Miquel Espinet, Rosa Clotet

Google Maps