Get in line

Get in line és un projecte mediambiental i social que proposa de generar un corredor verd dins de la infraestructura ecològica de Barcelona. L’objectiu és connectar el parc de la Ciutadella amb Montjuïc, a través de la intervenció en els terrats, generant espais verds que afavoreixin les relacions entre la comunitat.
S’escull com a ubicació inicial el Raval per ser un barri amb illes sense aire i es genera un recorregut per enllaçar els dos pulmons de la ciutat. Aquest recorregut inicial té per objectiu generar ecosistema connectant, alhora, aquells espais verds aïllats dels barris limítrofs ocupant terrats i convidant tots els veïns a participar. Es tracta d’un pla extrapolable a tota la ciutat.
Es proposa com a intervenció un mòdul polivalent apte per a plantació, formació de bancs, horts i grades que afavoreixi les relacions entre veïns i comunitats des d’una perspectiva mediambiental. Es pretén generar amb aquesta iniciativa un model de vida més sostenible, participatiu i de comunitat reintroduint els terrats urbans en la vida quotidiana de la ciutat.

Autors: Cristina Sobrado Romero, Natalia Posada, Sergio Lobato

Escola Massana

Professor: Ferran Signes

Google Maps