Presencia-Ausencia-Esencia

Aquest projecte posa èmfasi en la seva realizabilitat, a fi de produir un espai proper i ordinari, de memòria i identitat col·lectiva. Procura dissenyar menys, busca l’elegància del senzill identificant-se amb el quotidià. Treballa des del lloc, aprofita les característiques de l’espai ja existent per estendre’l i potenciar-lo. Cuida l’economia circular, busca materials i recursos propis del lloc, de fabricació tradicional i artesanal. Es tracta d’una proposta mutant que creix en una llarga temporalitat, en la qual els usuaris poden modificar al seu gust, segons els seus interessos.

Google Maps