Para-Site

En aquesta proposta per a Habitácola 2018, “Lectures de(l) Bibliobús” es proposa un projecte de disseny urbà centrat en el poble de Vallromanes, del Vallés Oriental, extrapolable als pobles restants en la ruta el bibliobús. Es pretén reactivar l’espai públic amb l’arribada del bibliobús, donar visibilitat i dinamitzar l’espai fent-ho més atractiu a l’usuari, fomentar l’ús i el servei de bibliobús en el centre del poble. S’ha dissenyat un procés repartit en el temps, dividit en tres fases i tres espais diferents, amb accions progressives d’acostament del fenomen bibliobús al poble. La primera fase busca connectar la plaça de l’Ajuntament amb la plaça del Casal, utilitzant un complement mòbil de llibres, denominat minibús, seguint un recorregut proposat a través d’un paviment geomètric de cautxú amb els colors propis de la gràfica del bibliobús.

La segona fase accentuarà la connexió entre ambdues places incorporant un conjunt de plataformes, que crearan àrees ombrejades per als usuaris. Aquestes donaran un dinamisme espacial com a zona de joc per a nens, de relax i de lectura, equipades amb tubs calefactables i altaveus. Les formes geomètriques estructurades serviran de suport al programa d’activitats i tallers del bibliobús. Per a l’última fase, després d’implicar activament l’usuari amb la programació del bibliobús, s’afegeixen unes estructures parasitables de confort, amb taules regulables i uns respatllers per als bancs del mobiliari públic existent. Les estructures parasitables es transportaran en el bibliobús per a múltiples usos en cada punt de parada. Amb aquestes tres fases se li donaria l’oportunitat al poble d’assimilar el procés de manera pausada i progressiva, també tindrien la possibilitat de concloure el projecte en qualsevol de les fases en què es trobin més còmodes, sense haver d’invertir una gran quantitat de diners de manera inicial.

Google Maps