MENTSANA

Proposta de disseny per a l’espai públic que acull la parada de bibliobús i l’àrea circulant de Dosrius, poble dels afores de Barcelona. Com a resultat de l’estudi del cos humà hem desenvolupat un espai on el mobiliari parteix dels revolts obtingudes de l’ergonomia dels usuaris potencials. Mitjançant la realització de 300 proves volumètriques a Rhinoceros 3D s’ha creat una superfície capaç d’agrupar no només diferents tipus d’usuaris (nens i adults) sinó també diferents activitats. La nostra proposta es desvincula de les construccions convencionals i experimenta amb la tectònica. La parada de Bibliobús té 142 costelles creant una massa que en el seu conjunt cobra sentit.

Google Maps