Mandala

Mandala neix a partir de la necessitat de dissenyar un espai tranquil i agradable on poder llegir, reflexionar, assistir a xerrades i presentacions d’autors o llibres i compartir opinions i experiències relacionades amb la lectura.
S’ha dissenyat una estructura amb forma de para-sol a partir de la forma d’una mandala, la qual es reflectís al terreny amb canvis de paviments i elements com a bancs.

La mandala és un diagrama simbòlic que en el budisme i hinduisme representa l’evolució de l’univers, macrocosmos i microcosmos, respecte a un punt central.
També és utilitzat com a tècnica de relaxació, que aporta serenitat, enforteix la creativitat i ajuda amb l’ansietat.

Google Maps