La Marxa dels llibres

Aquest projecte neix de la necessitat d’apropar fàcilment la lectura d’oci i la cultura al municipi de Sanaüja, un petit poble de la comarca de la Segarra que actualment no disposa de biblioteca municipal, amb l’objectiu que tant petits com grans puguin gaudir d’aquesta activitat, fent-ho d’una forma no convencional a l’aire lliure.

Així doncs, promou l’accés a la cultura a una població de la província de Lleida que actualment no disposa de l’accés directe a un punt de lectura, creant per aquest motiu una parada de bibliobús dimensionada juntament amb la construcció i disseny d’un espai exterior de lectura.

El gran protagonista d’aquesta proposta és el concepte Marxa, fent referència a una triple definició que respon primerament a la popular Marxa dels Castells de la Segarra, una caminada caracteritzada per la ruta als pobles de la comarca que tinguin un castell medieval. D’altra banda el terme Marxa respon a el dinamisme que presenten els llibres al ser transportats amb un vehicle, en aquest cas el bibliobús, ja que constantment estan em Marxa tant en l’interior del vehicle com en constant moviment d’un usuari a un altre. Finalment, el terme Marxa dóna resposta a l’èxtasi que els llibres presenten al ser útils per la societat, essent marxosos per naturalesa quan són utilitzats per cada usuari amb una finalitat lúdica o cultural.

Així doncs, Marxa s’ha projectat en tres dimensions a gran escala amb una tipografia ortogonal i freda que només es pot llegir en alçat frontal. D’aquesta manera, si el lector s’ubica en un punt diferent a aquesta vista, el terme bidimensional de marxa passa a ser una perspectiva caòtica i totalment illegible, formada per volums perpendiculars en diferents direccions que responen a la zona exterior per a gaudir de la lectura.

Google Maps