ESPURNA

ESPURNA Creant una gran xemeneia on el foc és l’element imprescindible i més visible, on al voltant d’ella es crearà aquest clima on el poder de reunió és el més important.

ESCOLA MUNICIPAL D’ART DE TERRASSA