EL PODER DE LA PALABRA

EL PODER DE LA PARAULA La nostra proposta es revolucionaria en el sentit que retorna el poder al poble. Nosaltres retornem la paraula a la gent del carrer per a que faci públiques les seves preocupacions i propostes. Però aquesta vegada en gran. El poder de la paraula deixa de correspondre únicament a l’elitista classe política que monopolitza els mitjans i torna a mans del seu legítim amo.

LLIURE (ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR ARQUITECTURA DE MADRID)