CALIDOSCOPI

CALIDOSCOPI El projecte sorgeix de la idea de crear un mòdul de forma triangular que és una forma geomètrica simple però que permet fer grans formes d’assemblatge de manera que aquet es pugui adaptar al nombre d’usuaris i a les seves necessitats.

EINA, ESCOLA DE DISSENY I ART