BPOINT

Bpoint compleix una imatge de servei de qualitat al poble aportant elements fixos i mòbils, donant l’opció d’utilitzar-los a més per a situacions externes al Bibliobús. Consta d’uns seients fixos, un element tecnològic, amb pantalla, prestatgeries, i unes carpes desplegables que uneixen els diferents elements creant així diferents espais.

Google Maps