BOSC DE LECTURA

Espai contemplatiu, per les lectures que t’evoquen a pensar-ne, i t’acompanya a la desconnexió duran el temps necessari mitjançant la contemplació.

Un espai on la llum t’envolta i és l’element principal, que et calma i condueix a la reflexió.

On la neutralitat visual, lumínica i absència de contrast predominen per deixar pas al món sonor del bosc.

Google Maps