Analogia

Analogia fa referència a les vistes del port marítim, on hi han containers, roques i els màstils dels velers. A l’espai s’integra una pèrgola molt peculiar, la qual origina un joc d’ombres que juntament amb la brisa i l’ambient mediterrani creen un espai agradable i còmode per a la lectura. Es poden fer diverses activitats com la lectura, representacions, diàlegs, contacontes, jocs per als petits, etc.. Està destinat per a un ampli públic des de nens fins a adults.

Té altres funcions com l’emmagatzemament, el servei de devolució de llibres, plaques solars, connexió sense fil per a ibooks o tablets ubicades dins dels containers connectats a la xarxa urbana. Així mateix en els cilindres s’allotgen lluminàries i altaveus per a l’ambient nocturn i alhora que pugui servir per a les diverses activitats que es puguin realitzar dins d’ella.

Google Maps