space-us

La nostra proposta es centra a la localitat de Vallromanes, situada a Barcelona, i caracteritzada per diversos col·lectius culturals. El projecte aposta per la renovació de la plaça com a lloc de trobada cultural i foment de l’ús del bibliobús. El disseny de la proposta consta de tres carpes, dues d’elles fixes a la plaça per articular els recorreguts, usos i vincles del col·lectiu del poble i el Bibliobús; l’altra carpa incorporada a aquest és plegable i capaç de generar diferents espais d’interacció durant el dia. A més, proposem un paviment idoni a base de dos materials facilitadors de les activitats planificades. La plaça consta d’una sèrie de lluminoses repartides uniformement, per permetre la il·luminació requerida.

En entrar el bibliobús a la plaça es situarà en el seu centre, s’obrirà la carpa articulada per unir-la a una de les estructures fixes, generant així un espai més ampli i transversal entre ambdós. El material de la carpa té diferents opacitats, creant ombres significatives i diverses gràcies a la incidència de la llum solar.

Un altre element creat per al projecte és una grada amb forma irregular per al descans i la visualització d’activitats d’una forma tranquil·la i relaxada, en connexió amb l’atmosfera vegetal de l’entorn. La nostra proposta es complementa amb la creació d’una aplicació interactiva amb informació sobre el bibliobús i les seves activitats. En ella trobem horaris, recomanacions de llibres i un fòrum en el qual deixar valoracions i comentaris. Els nens comptaran amb l’opció del contacontes interactiu, propiciant un espai atractiu i entretingut. Finalment, el redisseny d’aquesta plaça aconsegueix articular diferents espais transversals entre si, on es produeixen activitats interconnectades i provocant una reactivació lúdica tant a petits com a adults.

Autors: Ot Bach-Esteve Fité, Eduard Vizcarro Carmona, Mónica Solomando Romero

Bau, Centre Universitari de Disseny

Professors: Mariona Genís, Cecilia Gorriz, Joan Maroto

Google Maps