REFUGI 41

REFUGI 41 La societat ha arribat a un punt de rebuig contra el sector del poder. Fins ara, les persones encarregades de prendre les decisions que afecten al bé comú ho han fet en espais elitistes, desentenent-se del poble i la seva problemàtica, sense cap mena d’empatia.
Considerem que un espai auster i sobri pot apropar les altes esferes del poder al poble. L’ideal seria que aquestes reunions es portessin a terme en espais públics, en contacte amb la societat i amb la possible participació de la mateixa.
Però tenint en compte el malestar actual envers la política i l’economia, entenem que per raons de seguretat aquestes persones han d’estar protegides de possibles agressions físiques.
Com a crítica a la situació actual prenem com a emplaçament un antic refugi antiaeri de la Guerra Civil espanyola (1936-1939). És un espai actualment inactiu que proposem utilitzar per fer reunions i conferències, aprofitant que no s’ha de fer cap tipus d’inversió econòmica degut a que l’espai ja és existent. Instal·lem una sala de reunions, una sala d’actes informals i un office aprofitant tres de les sales del refugi. Algunes de les premisses que s’han tingut en compte són l’austeritat i la funcionalitat sense ornaments. S’incorpora mobiliari flexible, lleuger, i en alguns casos reutilitzat.

LLIURE (EINA, ESCOLA DE DISSENY I ART)