CONTROL-POWER. LOS CIRCUITOS DEL PODER

CONTROL-POWER. ELS CIRCUITS DEL PODER Ubicat en un dels centres neuràlgics de Guangzhou, a la Xina, aquest projecte proclama el poder tecnològic posat al servei de la persona.
Un cub de llum perfecte, seccionat en un vèrtex per a fer-ne l’accés. Una malla arquitectònica exterior perforada formant circuits impresos a les quatre façanes de l’edifici. Per a la seva construcció, els materials industrials d’acer i formigó es combinen amb els tecnològics, com el policarbonat o la il·luminació led, i fins hi tot existeix un lloc idoni per a la vegetació natural. Tot això s’articula creant formes i espais adequats a cada ús, imitant el dinamisme d’un circuit electrònic imprès a la placa base.
CONTROL-POWER representa el poder de l’ésser humà per a controlar el seu entorn a través de la tecnologia i l’ús adequat dels materials i elements.

LLIURE (EASD CASTELLÓ)