Els PREMIS HABITÀCOLA, impulsats per ARQUIN-FAD, van ser creats l’any 1987 amb l’objectiu de promoure la reflexió sobre els nous marcs teòrics en els àmbits del disseny i de l’arquitectura, i debatre, conjuntament amb les escoles, solucions i punts de vista innovadors en relació amb els diferents temes d’interès social proposats a cada convocatòria.

Els   PREMIS HABITÀCOLA   són   un  concurs   adreçat  a  estudiants l’objectiu del qual és difondre la importància de la creativitat, el compromís social i el rigor professional entre els organismes i la població en general, donant suport i promovent noves iniciatives, nous plantejaments i nous talents emergents.

La temàtica escollida per a aquests premis sempre ha tractat aspectes rellevants per a la societat i ha abordat problemàtiques actuals sense resoldre. En aquesta edició, plantegem una reflexió sobre els espais lliures a les platges, el mobiliari d’ús públic i comú, capaç de crear i organitzar indrets d’ús específic però flexible, adaptat i segur. Busquem definir i dissenyar recintes destinats a diferents usuaris i activitats, espais inclusius i diversos, formats amb elements modulars, respectuosos amb els materials locals i el medi ambient. Esperem que els recintes proposats millorin la qualitat ambiental i la qualitat de l’ús de les platges, tractant-les com a espais públics i alhora com a espais naturals.

Amb  l’impuls  d’aquests premis,  l’ARQUIN-FAD vol ajudar els estudiants a introduir-se i donar-se a conèixer en el món professional, ja que són ells els professionals del futur que aniran definit l’espai públic urbà de les nostres ciutats. A aquest efecte, comptem amb la col·laboració del Disseny Hub Barcelona (http://www.dissenyhubbarcelona.cat) per als premis, la difusió i l’exposició dels treballs guanyadors i finalistes, que formaran part de l’exposició “El millor disseny de l’Any” 2020 (https://www.fad.cat/ca/projects/2789/el-millor-disseny-de-lany).