Cooperativas

En l’edició d’Habitacola d’aquest any se’ns demanava que reflexionéssim sobre l’ús que se’ls ha donat als terrats en els últims anys i en com es poden recuperar aquests espais en l’actualitat.
Amb la nostra proposta ens hem plantejat crear una solució global i social: no desenvolupar una solució vinculada a les variables que pogués tenir una comunitat o edifici, sinó elaborar un procés pel qual es pugui recuperar el major conjunt de terrats possibles. Així doncs plantegem un procés en dues fases: en la primera fase es donaria opció als veïns que rehabilitin els seus terrats en funció de les seves necessitats, utilitzant els recursos a què els sigui més fàcil accedir; en una segona fase s’obre la possibilitat a les diferents comunitats de veïns que han actuat al seu terrat d’unir-se i formar cooperativa entre elles per compartir els nous espais, futures idees i mà d’obra. Amb aquest procediment el que es pretén és incentivar la convivència entre veïns i animar les comunitats a recuperar aquests espais que han estat oblidats en els últims anys; per la qual cosa tampoc no s’obliga a cap comunitat a formar cooperativa, podria donar-se el cas en el qual un veïnat volgués recuperar el seu terrat però no volgués compartir-lo.
El nostre projecte també recull una tercera possibilitat en la qual es permet la col·laboració de comunitats pròximes que manquen de superfície aprofitable de terrat però que poden unir-se a la cooperativa aportant futures idees i mà d’obra a canvi del dret a utilitzar els nous espais comuns.
Esperem incentivar així el diàleg i la cooperació entre els veïns i promoure la recuperació dels terrats oblidats de la ciutat creant nous espais que oscil·len entre la vida pública i privada de la comunitat.

Autors: Carla Llorca, Laia Ballester, Cristina Reig

EASD Deià

Professor: Núria Nofrarias

 

Google Maps