Mecenes Arquinfad

  • Ajuntament de Barcelona
  • Co·legi d'aparelladors
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Incasol
  • Fundació Banc de Sabadell

Patrocinadors d’Arquinfad

  • Grupo Consentino
  • Hager
  • Valentine

Col·laboradors d’Arquinfad

  • Arquia
  • Instituto Camoes