Mecenes Arquinfad

 • Ajuntament de Barcelona
 • Co·legi d'aparelladors
 • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
 • Incasol
 • Fundació Banc de Sabadell

Patrocinadors d’Arquinfad

 • Grupo Consentino
 • Hager
 • Valentine

Col·laboradors d’Arquinfad

 • Arquia
 • Instituto Camoes
 • Gancedo