Transvasament

“Transvasaments”, és el nom del joc que fan els nens quan juguen als sorrals escolars. És un verb que remet al moviment, al canvi, a la diferència d’estats. Situar el nen en el centre d’aquest procés és clau. Ja que el nen és el que realitza l’acció. Aquesta activitat és clau en el desenvolupament del nen en aquesta edat. Aquest és el punt de partida del nostre projecte. Un projecte que connecta el pati amb aquesta necessitat del nen, el transforma per fomentar un nou espai on les relacions, l’aprenentatge i el joc puguin donar-se lliurement. Es resol així la necessitat d’estimular el nen. S’ha partit d’una problemàtica real al pati de l’Escola Bressol Puigmal i s’ha transformat la problemàtica en una oportunitat. El disseny d’aquest nou espai té en consideració la metodologia d’aprenentatge dels infants (Reggio Emilia). La missió del projecte ha estat posar a disposició de l’alumne diferents atmosferes i objectes en els quals tindran l’oportunitat de realitzar una experiència completa.

Google Maps