Superfícies Flotants

En aquesta edició, se’ns demana reflexionar sobre els patis de l’escola, canalitzar l’aprenentatge mitjançant el descobriment i la interacció social dels alumnes.
Com a proposta de canvi presentem “Les superfícies flotants”. Mòduls formats per; un esquelet de 17 peces amb encaixos entre si. On sobreposem 3 capes més: Primera; capa semirígida de resina resistent orgànica. Segona; capa esponjosa que amorteix els cops de l’alumne de fibra de coco. Tercera; capa externa de gespa artificial (intercanviable per qualsevol material que ofereixi les mateixes característiques). Aquest conjunt de capes i de l’esquelet formen una peça amb diferents ondulacions adaptables a posicions del cos.

Què aconseguim? Noves propostes de joc, una visió diferent del pati, on l’alumne comença la idea de formació de la peça a l’aula i acaba amb una part pràctica i de muntatge al pati, que pot canviar conforme el gust de l’alumne o el professorat, així millorant l’espai segons el seu ús, dóna’t un èmfasi al treball en grup i a les relacions interactives i socials entre els participants d’edats diverses. (6-12 anys) Les noves textures de la peça donen lloc a la investigació dels materials reciclats i ecològics, i a les noves tecnologies, així tenint consciència del medi ambient.

Google Maps