SOMENTRENATURA

La proposta és basa en la creació de 4 noves zones, i el manteniment d’una única pista de futbol
(a tenir en compte el poliesportiu del barri es troba just al davant, i en fan ús també).
A partir d’una temàtica com la natura, donant així la possibilitat als nens i nenes de poder realitzar vàries activitats en aquest gran espai (lúdiques i fins i tot relacionades també amb l’àmbit escolar).

Google Maps