SENTITS

Sentits es un projecte enfocat al desenvolupament intern de l’alumne més enllà de la educació tradicional, que està basat en la intervenció del pati d’escola, “Escolàpies Llúria”, situat en ple cor de l’eixample de la ciutat de Barcelona. Es tracte d’un pati convencional, de tota la vida, envoltat de tota mena de sorolls i pol·lució, típica del centre de la ciutat. Aquest projecte està enfocat a una educació lliure i autodidacte dels alumnes de parvulari, en la etapa de tres a cinc anys. L’alumne pot desenvolupar els seus sentits explorant en temes com l’olfacte, el tacte, l’oïda, la creativitat i molts altres aspectes.
La idea del projecte es que els alumnes desenvolupin per si mateixos cadascun dels sentits. Per desenvolupar l’olfacte hi ha una zona amb plantes aromàtiques de diferents aromes, que els alumnes podran no tan sols olorar sinó també tocar. Es tracte de que cada alumne es faci responsable d’una de les plantes i la cuidi durant tot el curs, encarregant-se de regar-la, treure les fulles seques, etc. La idea es aconseguir que l’alumne desenvolupi el valor de la responsabilitat, posant la llavor dels bons valors. Respecte al tema acústic, es desenvolupa la idea de fer servir una barrera natural amb plantes per reduir l’impacte acústic produït per la circulació dels voltants. La creativitat es desenvolupa amb la expressió artística, que es pot expressar dibuixant amb les parets de pissarra situades en tot l’entorn del pati i a una tarima esglaonada en un lloc expressament dedicat a dos funcions escolars com pot ser la lectura o alguna petita representació artística o teatral. En fi, es tracte d’un projecte enfocat al creixement intern dels sentits dels infants i que en el temps d’oci de l’escola no tan sols juguin amb les joguines sinó que, sense donar-se’n conte, també optimitzar el seu potencial cognitiu i sensorial especialment.

Google Maps