Resilient

Actualment, els terrats de Barcelona, es consideren llocs marginals i desaprofitats, tant per la poca activitat que hi té lloc, com per la seva aparença descuidada. És per aquest motiu, que contínuament estan sorgint diferents propostes per tal d’aprofitar o donar vida a aquests espais. Resilient és, en contraposició, un projecte reivindicatiu que respecta i manté l’estat actual dels terrats, contemplant la marginalitat com un valor a preservar. Es considera, que modificant la configuració dels terrats actuals, es perdrà l’essència d’un dels paisatges més característics de la ciutat de Barcelona, que en el fons té un gran atractiu visual. On els altres perceben un ambient marginal i descuidat, Resilient experimenta tranquil·litat i harmonia.

Es proposa, una intervenció efímera, que en cap cas desnaturalitzarà l’estructura dels terrats. D’aquí sorgeix el nom del projecte, Resilient. Deriva de la paraula resiliència, i en ecologia fa referència a la capacitat que tenen les comunitats i ecosistemes en absorbir pertorbacions, sense alterar significativament les seves característiques d’estructura i funcionalitat, podent tornar al seu estat original una vegada que la pertorbació hagi acabat. És a dir, quan la intervenció efímera finalitza, els terrats segueixen sent el que són.

Concretament, la intervenció consistirà a il·luminar durant un seguit de nits un conjunt de terrats de manera intermitent. El concepte d’il·luminar està directament relacionat amb el fet de fer visible allò que no som capaços de veure fins que algú ens ho ensenya. L’enllumenat es realitzarà contornejant els diferents volums que creen els terrats, intentant representar la tècnica pictòrica de Picasso en la seva sèrie de quadres de terrats, màxim referent o il·lustrador d’aquest projecte. La intermitència a més d’ajudar a captar l’atenció, mostrarà aquest propòsit de fer reflexionar sobre totes aquelles propostes que, d’alguna manera o altra, pretenen alterar la naturalesa dels terrats.

Google Maps