POM, PARADA AMBULANT

La proposta que presentem és la creació d’una identitat de parada ambulant. La intenció és trencar la frontera que pot crear el producte entre el consumidor i el venedor; posar els usuaris al mateix nivell i ressaltant el producte. Perquè el més important és el producte, estem venent un producte.

El producte es ressalta a partir de les bases que s’aixequen creant un ordre i amagant per la vista del client el cubell taronja que no es pot eliminar. Tot i això, un dels altres objectius és aprofitar el transport del producte com a transport del material de la parada, els ‘carris’ (estanteries amb rodes).

Referent a la imatge gràfica com es veu a la part superior el procés del resultat, ens ajuda a crear la pròpia marca fins a la configuració de l’estructura. La forma del pom es recorda fins al lliurament del producte amb un packaging obtingut a partir de l’orgànic reciclat on n’obtenim una massa de paper i imprès amb tinta orgànica. Ajuda a millorar el lliurament, ja que el plàstic quan es compra la flor no es pot eliminar.

Google Maps